Certifikát o záruke pôvodu

Sme hrdí na to, že naša spoločnosť sa zaväzuje k udržateľnému a ekologicky zodpovednému prístupu k výrobe energie. Tento certifikát potvrdzuje, že všetka elektrina, je vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie.

Certifikát je prejavom našej snahy podporovať udržateľnú energetiku a zodpovedný prístup k životnému prostrediu.