Vzdelávanie a tréning

 

V našej spoločnosti si je uvedomujeme, aká dôležitá je starostlivosť o znalostný potenciál zamestnancov a potreby osvojovania si kľúčových schopností.

Okrem vstupných školení a procesu adaptácie je našim cieľom dlhodobé vzdelávanie zamestnancov celej spoločnosti vo všetkých výrobných, podporných aj administratívnych útvaroch. Našim zamestnancov poskytujeme kontinuálne vzdelávanie, školenie odborných kompetencií a taktiež aj Soft skills školenia.