Starostlivosť o zamestnancov

 

Adaptácia zamestnancov

Štandardné zaškolenie zamestnancov prostredníctvom adaptačného programu trvá niekoľko mesiacov. Výsledkom je dobre informovaný zamestnanec, motivovaný pre svoju prácu, ktorému je poskytnutá maximálna podpora zo strany priameho nadriadeného, personálneho útvaru a vedenia spoločnosti. V adaptačnej dobe, ktorá obvykle trvá 3 mesiace, vo výnimočných prípadoch môže byť predlžená, identifikuje spoločnosť silné a slabé stránky, prednosti a príležitosti ďalšieho rozvoja tak, aby očakávanie oboch strán bolo v maximálnom súlade.

 

Vzdelávanie a rozvoj

Zamestnancom ponúkame rôzne vzdelávanie a rozvojové aktivity:

 - Individuálny rozvojový plán každého zamestnanca

 - Špeciálny rozvojový program zameraný na kľúčové Soft skill zručnosti

 - Jazykové vzdelávanie priamo v spoločnosti

 - Teambuildingové aktivity spoločnosti

 

Ostatné

 - Firemné stravovanie

 - Pitný režim na pracovisku

 - Športový deň a stretnutie zamestnancov s rodinami

 - Vianočný večierok

 - Ocenenie zamestnancov roka

  - Podpora zdravia

 - Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie

- Vianočné poukážky