Slovo generálneho riaditela

 

Vitajte!

#

Dongwon SK, zo sídlom v Dubnici nad Váhom, je dodavatelom komponentov pre koncern KIA Slovakia a Mobis. Špecializujeme sa na výrobu částí karoserie tj. dverných rámov a ďalej bezpečnostních prvkov a nosičov palubních dosiek. Tradícia viac ako 70 rokov je pro nás zavazujúca a ženie nás vpred s cíelom neustálého zlepšovania sa.

Novodobé výrobné technologické postupy a perspektivne smery rozvoja nám ukazujú, že kľúčové výrobné procesy, ktorými sú tvarovanie a obrábanie kovov, hrajú klúčovoú úlohu a stále  zostávajú v strojárskej výrobe základnou technologickou profesiou, ktorú je nutné neustále zdokonalovat.

Za dobu existencie viac ako 10  rokov si Dongwon v Slovenskej republike veedol velmi dobre a to i napriek nee celkom priaznivej hospodársko-ekonomickej situácii. V automobilovom priemysle, tomto velmi konkurenčnom prostredí, je našim hlavním cielom uspokojiť prianie našich klúčových zákazníkov (KIA, MSS). Náš budúcí úspech podmieňuje zodpovednost, tradície, kvalita, inovácie a predovšetkým zamestnanci našej spoločnosti.