Vitajte.

S potešením vás vítam v mene spoločnosti Dongwon SK, ktorá má sídlo v Dubnici nad Váhom. Ako hrdý dodávateľ komponentov pre KIA Slovakia a Mobis, naše odborné zameranie sa sústreďuje na výrobu karosárskych dielov, vrátane dverových rámov, ako aj bezpečnostných prvkov a nosičov palubných dosiek. Pripisujeme veľký význam našej tradícii dlhej viac ako 70 rokov, ktorá nás zaväzuje a motivuje k neustálemu zlepšovaniu.

Sme svedkami toho, ako novodobé výrobné technológie a perspektívne smerovania rozvoja potvrdzujú centrálne postavenie kľúčových výrobných procesov, ako sú tvarovanie a obrábanie kovov. Tieto technológie zostávajú základom našej odbornosti, ktorú neustále zdokonaľujeme, aby sme udržali krok s pokrokom v našom odbore.

Za viac ako desaťročnú existenciu na slovenskom trhu sa Dongwon SK osvedčil ako významný hráč, dokonca aj v časoch ekonomických a hospodárskych výziev. V automobilovom priemysle, ktorý je výrazne konkurenčný, sa zameriavame na naplnenie očakávaní našich kľúčových zákazníkov, ako sú KIA a MSS. Veríme, že naša budúcnosť je založená na zodpovednom prístupe, udržiavaní tradícií, záväzku kvalite, inováciám a, predovšetkým, na našich zamestnancoch, ktorí sú základom našej spoločnosti.