POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI PODĽA ISO 45001

 

 

Snahou spoločnosti DONGWON SK, s.r.o., je vytvárať na všetkých pracoviskách podmienky bezpečnej a zdraviu nezávadnej práce, minimalizujúc riziká možného dopadu na zamestnanca a okolie, pomocou systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001.