POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI PODĽA STN OHSAS 18001

 

#
 
Po zvětšení klikněte na obrázek

Snahou spoločnosti DONGWON SK, s.r.o., je vytvárať na všetkých pracoviskách podmienky bezpečnej a zdraviu

nezávadnej práce, minimalizujúc riziká možného dopadu na zamestnaca a okolia, pomocou systému riadenia

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001.