Najčastejšie otázky a odpovede


 

#

Kedy sa dozviem, či som bol pozvaný/á do prvého kola pohovoru?

Naša spoločnosť po posúdení všetkých  životopisov pozýva vhodných uchádzačov do prvého kola pohovorov obvykle do 14 kalendárnych dní od dátumu prijatia Vašich materiálov, ak nie je uvedené inak .

Ako prebieha pohovor?

V prvom kole pohovorov sa uchádzača/uchádzačky o pracovnú pozíciu pýtame na jeho predchádzajúce pracovné skúsenosti, prax, štúdium, kurzy, záujmy a pod., pričom časť pohovoru môže prebiehať v anglickom jazyku, ak si to daná pozícia vyžaduje.   

Keď uspejem, kedy môžem nastúpiť?

Dátum nástupu je stanovený na základe dohody oboch strán, obvykle dávame priestor sa novému zamestnancovi dohodnúť individuálne so svojím novým nadriadeným, aby bol schopný sa primerane pripraviť. Pri niektorých pracovných pozíciách vstupnú lekársku prehliadku a overovanie referencii v čase pred samotným nástupom.