Inšpektor kvality

 

Náplň práce:

- kontroluje vybrané výrobky a vyhotovuje záznamy o výsledkoch kontroly,

- identifikuje a izoluje nezhodné diely ako aj neskontrolované diely,

- udržiava čistotu meracích prípravkov,

- zodpovedá za kvalitu dielov,

- zodpovedá za kvalitu na zverenom pracovisku.

Zamestnanecké výhody a benefity

- každoročné valorizovanie platov,

- dochádzkový bonus, 
- mesačné bonusy,
- mimoriadne prestávky mimo obednej prestávky po každých dvoch hodinách, 
- odmena pri odporúčaní nového zamestnanca,
- letné odmeny,
- zimné odmeny,
- ročné odmeny pri splnení podnikateľského plánu,
- súťaž o Top zamestnancov roka,
- príplatky nad rámec Zákonníka práce,
- príplatok pri práci vo sviatok +150%,
- vianočné poukážky,
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, 
- sociálny program (Vianočný večierok, Športový deň, mikulášske balíčky), 
- zabezpečenie stravovania a pitného režimu, obedy a večere,
- rôzne iné sociálne výhody.