MY POMÁHÁME - Celospoločenská zodpovednosť

 


V Dongwone veríme, že úspech našej spoločnosti je tesne prepojený s našou schopnosťou pozitívne prispievať k spoločnosti. Naším cieľom nie je len dosahovať obchodné úspechy, ale aj byť silou dobra v komunitách, v ktorých pôsobíme. S hrdosťou a pokorou pristupujeme k našej spoločenskej zodpovednosti, a to prostredníctvom podpory rôznych sociálnych skupín a ľudí, ktorí to najviac potrebujú.

Jedným z našich nedávnych projektov, ktorý nám veľmi leží na srdci, bol „NAJKRAJŠÍ DARČEK“. Tento projekt bol zameraný na deti a rodičov z kliniky Detskej hematológie a onkológie v Bratislave, ktorí bojujú s rakovinou. Chceli sme týmto darčekom priniesť úsmev, nádej a aspoň na chvíľu rozptýliť myšlienky od náročného každodenného boja s touto ťažkou chorobou.

Solidarita a podpora, ktorá mení životy

Projekt „NAJKRAJŠÍ DARČEK“ bol pre nás viac než len symbolickým gestom. Znamenal spojenie síl, empatiu a túžbu skutočne pomáhať. Naše aktivity sú vedené presvedčením, že malé gestá môžu mať veľký vplyv na životy ľudí. Vďaka spolupráci s organizáciou Deťom s rakovinou n.o., sme mohli pristúpiť individuálne k potrebám každého dieťaťa a rodiny, aby sme im poskytli to, čo v danom momente najviac potrebovali.

   

 

Darček ku Dňu žien 

V Dongwone hlboko ctíme a vážime si prínos a talent každej ženy, ktorá je súčasťou našej spoločnosti. Uznávame, že diverzita a rovnováha v našom pracovnom prostredí nie sú len otázkou spravodlivosti, ale aj kľúčom k inovácii a úspechu. Preto každý rok venujeme osobitnú pozornosť oslave Dňa žien, aby sme ocenili a vyjadrili našu vďaku za neoceniteľnú prácu a úsilie, ktoré naše zamestnankyne vkladajú do svojej práce.

Darček ako symbol uznania a vďaky

Pri príležitosti Dňa žien darujeme každej zamestnankyni malý darček, ktorý má za úlohu nielen potešiť, ale aj vyjadriť naše hlboké uznávanie ich každodennej práce, odhodlania a vplyvu, ktorý majú na prosperitu a atmosféru našej spoločnosti. Tento gesto je pre nás spôsobom, ako povedať „ďakujeme“ a „vážime si vás“, a je dôkazom nášho záväzku budovať inkluzívne a podporujúce pracovné prostredie.

Angažovanosť za rovnosť a inklúziu

Naša iniciatíva k Dňu žien je súčasťou širšieho úsilia Dongwonu podporovať rovnosť pohlaví a inklúziu na pracovisku. Pracujeme na tom, aby sme zabezpečili, že každá žena v Dongwone má príležitosť na rast, rozvoj a dosiahnutie svojho plného potenciálu. Vytvárame prostredie, kde sa každý cíti cenený a kde sú rovnaké príležitosti a spravodlivý prístup samozrejmosťou.