MY POMÁHÁME - Celospoločenská zodpovednosť

DONGWON SK, v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, sa už pravidelne zúčastňuje na CENTRÁLNOM INFORMAČNOM FÓRUM CENTRAL EUROPEAN INFORMAČNÉ FÓRUM s cieľom priblížiť automobilový priemysel študentom nielen v poslednom ročníku strednej školy, ale aj uchádzačov o zamestnanie do 25 rokov, ktorí sa rozhodnú pre svoju budúcu profesiu. Kľúčovou témou diskusie v Informačnom fóre je správna voľba povolania a možnosť byť zamestnaný na trhu práce.

 

,,NAJKRAJŠÍ DARČEK" všetkým deťom a rodičom z kliniky

Detskej hematológie a onkológie v Bratislave Deťom s rakovinou n.o.

   

 

Aktivity DW Klub  

- nezisková organizácia pri DONGWON SK, s.r.o.

- podporuje sportovú aktivitu detí, - Novodubnický superbiker 

    

 

Celospoločenska zodpovednosť

 

Plán na podporu v roku 2019

AKTIVITY DW KLUB - Superbiker 2019 - podujatie pre deti   6/2023      1 000 €
JOB FORUM Trenčín - poradenstvo pre študentov                10/2023        600 €
Koľko lásky - aktivity pre starších ľudí                                     12/2023      
Dieťa Kristínka - važné zdravotné problémy -  predčasne narodené dieťa s veľkým množstvom zdravotných problémov -
epilepsia , cysty v mozgu, takmer slepá                                  6/2023         200 €