MY POMÁHÁME - Celospoločenská zodpovednosť

DONGWON SK, v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, sa už pravidelne zúčastňuje na CENTRÁLNOM INFORMAČNOM FÓRUM CENTRAL EUROPEAN INFORMAČNÉ FÓRUM s cieľom priblížiť automobilový priemysel študentom nielen v poslednom ročníku strednej školy, ale aj uchádzačov o zamestnanie do 25 rokov, ktorí sa rozhodnú pre svoju budúcu profesiu. Kľúčovou témou diskusie v Informačnom fóre je správna voľba povolania a možnosť byť zamestnaný na trhu práce.

 

JOB FORUM Trenčín 4. 10. - 5. 10. 2018 

  

 

Aktivity DW Klub  

- nezisková organizácia pri DONGWON SK, s.r.o.

- podporuje sportovú aktivitu detí, - Novodubnický superbiker 

- finančná podpora za rok 2018 1884,00 eur

    

 

Celospoločenska zodpovednosť

 

Plán na podporu v roku 2019

AKTIVITY DW KLUB - Superbiker 2019 - podujatie pre deti 6/2019 2.000 EUR
JOB FORUM Trenčín - poradenstvo pre študentov 10/2019
Vianočné darčeky pre deti z Detského domova Ilava-Klobušice - zbierka v spolupráci so zamestnancami 12/2019
KC Aktivity - podpora amatérskych umeleckých aktivít, integrácia ľudí so zdravotným postihnutím, klubová činnosť, organizovanie cvičení, telesných aktivít, podpora rodín v núdzi 6/2019 284 EUR